Historien om Kurts och (Min) Dodge A-100
Del
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.