Raggarbilen från helvetet!
 
Då var det inte så

Packad och klar på väg till Blästrix.

Före blästring!

Efter blästring!!!

Raggarbilen från helvetet!